Hvar er hluthafaskrá félagsins?
Við ætlum að leysa málið.
Vertu með þeim fyrstu sem fá að prófa

pplIllustration
Hvar er hluthafaskrá félagsins?
Við ætlum að leysa málið.
Vertu með þeim fyrstu sem fá að prófa

Á HLUTAHAFASKRA.IS GETUR ÞÚ:
plant1
img

Geymt allar nauðsynlegar upplýsingar um hluthafa.

img2

Uppfært hluthafaskrá með auðveldum hætti.

img3
Sem hluthafi eða hagsmunaaðili fengið aðgang að hluthafaskrá félags.
plant2
ÚR LÖGUM UM HLUTAHAFASKRÁ EINKAHLUTAFÉLAGA:
  • Þegar hlutafélag hefur verið stofnað skal stjórn þess þegar í stað gera hlutaskrá. Heimilt er að hafa skrána í tryggu lausblaða- eða spjaldaformi eða tölvuskrá hana. [Stjórnin skal gæta þess að hlutaskráin geymi réttar upplýsingar á hverjum tíma.]
  • Í hlutaskrá skulu hlutir eða hlutabréf skráð í númeraröð og skal fyrir sérhvern hlut eða hlutabréf tekið fram um nafn eiganda, kennitölu og heimilisfang eða þeirra sem heimild hafa til safnskráningar, ef við á, samkvæmt lögum um verðbréfaviðskipti.
  • Taki hlutabréf til tveggja eða fleiri hluta skal hlutaskráin jafnframt geyma upplýsingar um númer slíks hlutabréfs og nafnverð þeirra.
  • Í hlutaskrá skal enn fremur vera að finna skrá um hluthafa í stafsrófsröð og sé tekin fram hlutafjáreign hvers hluthafa.
  • Verði eigendaskipti að hlut og ákvæði 22. og 23. gr. eru þeim ekki til fyrirstöðu skal nafn hins nýja hluthafa fært í hlutaskrá þegar hann eða löglegur umboðsmaður hans tilkynnir eigendaskiptin og færir sönnur á þau. Enn fremur skal geta eigendaskipta- og skráningardags.
  • Þegar nafn nýs eiganda er fært í hlutaskrá skal hlutabréfið einnig áritað um færsluna.
  • Í hlutaskrána skulu færðar upplýsingar um atkvæðisrétt hlutahafa og skal þar jafnframt geta allra þeirra samstæðutengsla sem hlutafélagið er í.
  • Hlutaskrá skal ætíð vera geymd á skrifstofu hlutafélags, og eiga allir hluthafar og stjórnvöld aðgang að henni og mega kynna sér efni hennar.
HLUTHAFASKRÁ HENTAR ÖLLUM FYRIRTÆKJUM